Türeyiş Efsanesi


Uygur efsanelerinden bir tanesi olan Türeyiş Efsanesi Uygur Türkleri verdikleri birçok savaş sonrası Büyük Türk İmparatorluğunu ele almayı başarmışlardır. Bütün Türk boylarında olan tek tanrı inanışına ilahi bir kaynağa fikir alışverişi almasını ve onlara neler yapmasını gereken bir efsanedir. Ayrıca Göktürk ve Bozkurt Destanları arasında olan yakın benzerlikleri Türeyiş Destanında bulunan en büyük özelliktedirler. Türk destanlarında en belirgin özelliklerden olan ve halen günümüze kadar gelmiş olan kurt motifi Türeyiş Efsanesin daha değişik şekillerde kullanılırken burada İlahi eştirilmiş yeni bir neslin başlaması için vesile olmuştur. Büyük Hunlarda kızlarının olması ve onların ilahileşmesi için ilahiler ile evleniyor. Bu evlendikleri kişilerden çocukların olan kişiler hakan oluyor ve her biri Bozkurt ruhu içinde yeni bir nesi oluşmasını sağlamışlardır. Bu nesiller büyüyerek bir çok Türk hanlığını oluşturmuş ve dünyanın her yerine göç ederek dünyayı yöneten bir büyük bir destan olmuştur. Türeyiş destanın amacı buradan gelmekte olup çok efsanevi bir yapısı bulunmakta olup en çok beğenilen eski Türk efsanelerden yer almaktadır.

Köroğlu Efsanesi
Truva Efsanesi

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *