Telepinu Efsanesi


Telepinu, büyük Fırtına Tanrısı’nın oğludur Bolluk ve bitki tanrısıdır Telepinu kaybolduğu zaman ocakta ateşler sonduTapınaklarda tanrılar bunaldı Ağıllarda koyunlar boğuldu Ahırlarda sığırlar oldu Koyun, kuzusunu; inek, danasını bıraktı

Telepinu, kaybolduğu zaman; tarladan ekinleri beraber götürdü Artık arpa, buğday bitmez oldu Koyunlar, sığırlar ve insanlar çiftleşmez; gebeler doğurmaz oldular Ağaçlar kurudu, filizler çürüdü, kaynaklar kesildi
Ülkeyi kıtlık burudu İnsanlar, tanrılar, açlıktan kıvrandılar Büyük Güneş Tanrısı, bir ziyafet hazırladı Bin tanrıyı çağırdıYedilerse de doymadılar, içtilerse de kanmadılar
Bunun üzerine fırtına tanrısı oğlu Telepinu’yu araştırdı Telepinu ise kızarak kaçmış, bütün iyi şeyleri beraberinde götürmüştü
Büyük tanrılar, küçük tanrılar Telepinu’yu aramaya çıktılar Güneş Tanrısı, kartalı öncü gönderdi ve “Git yüksek dağları, dereleri, yamaçları araştır” dedi Kartal gitti Telepinu’yu bulamadı Geri döndü Güneş Tanrısı’na: “Kudretli tanrı! Telepinu’yu bulamadım” dedi

Fırtına Tanrısı, Baştanrıça’ya: “Ne yapalım? Açlıktan öleceğiz” dedi Güneş Tanrıçası, Fırtına Tanrısı’na: “Ne istersen yap, Telepinu’yu aramaya kendin git” dedi
Fırtına Tanrısı, Telepinu’yu aramaya gitti Onun şehrindeki evinin kapısını çaldı Fakat o, evde değildi Kapı, açılmadıKendi evine dönerek tahtına oturdu
Tanrıça, kartalı bir daha gönderdi Ona: “Git Telepinu’yu ara!” dedi Fırtına tanrısı, tanrıçaya: “Büyük tanrılar, küçük tanrılar onu aradılar; fakat bulamadılar Bu kartal mi onu bulacak? Bunun gözü keskinse onların gözleri de keskindir“dedi
Tanrıça, yine kartalı gönderdi: “Git, yüce dağları ara, tara!” dedi Kartal, uçtu, yüce dağları araştırdı, bulamadı Şu haberi getirdi: “Ben, onu bulamıyorum
Tanrıça, bu defa Arı’yı gönderdi: “Git Telepinu’yu sen ara! Bulursan onun ellerini, ayaklarını sok! Onu al getir Mum al, onu yıka, temizle ve bana getir” dedi
Fırtına Tanrısı, Tanrıça’ya dedi ki: “Büyük tanrılar, küçük tanrılar onu aradılar; fakat bulamadılar Bu Arı mı onu bulacak?”
Tanrıça, Fırtına Tanrısı’na dedi ki: “Sen Arı’yı bırak O, gidip onu bulacak
Arı, oradan uçtu Aramaya başladı Her tarafı dolaştı Irmakları, kaynakları araştırdı Sonunda Telepinu’yu uyurken buldu Telepinu, acele evine geldi O zaman ocaklara ateş geldi, ağıllara koyun, ahırlara sığır doldu Ana, çocuğunu; koyun, kuzusunu ve inek, danasını doğurdu