Şeyh Bedrettin Destanı


Eğitimini babasının yanında alan Şeyh Bedrettin bir çok ilim almak için il il gezer ve bu kadar ilminden sonra şöhreti halk tarafından duyulmaya başlanır. Eğitim ve almak ve hocalara danışmak için yaşadığı yerin en uzağına ilim merkezi olan yere Tebrize kadar gider. Orada tanıştığı bir çok hoca ile fikirleri birbirlerini tutar ve artık o bir çok beylik tarafından tanılır hale gelir. Dönüşünde şu an Kütahya bölgesinde olan Germiyan Beylik topraklarına gider. Gittiği her yere tanılan ve oralarda verdiği sohbetler ile çok sevilen bir kişilik hale gelir.  En son ise Edirne ye gider ve o zamanlar Osmanlı devleti baya büyük hale geldiğinden dolayı kazaskerlik görevi verirler ve kabul eder. Birkaç sene hizmet verdikten sonra yaptığı bir suçtan dolayı İznik’e sürgün yer. Sürgün yediği yerde müridlerini toplanarak bir ayaklanma çıkarmak ister. Topladığı bir çok müridi ile Beyazıd Paşa ile savaşır. Savaşı kaybedeceğini anlar ve kaçmaya devam eder bir süre sonra Manisa da bulunur ve idam edilerek yargılanır.