Mercimek Hatun Efsanesi – Malatya

ticari-kervan

Bir zamanlar, Eski Malatya’da (Battalgazi) çok varlıklı, genç ve dul bir kadın yaşamaktadır. Parası, malı mülkü sayısızdır. Bunun için de evlenmeyi aklından geçirmez. Zamanını işine, gücüne ayırır, yoksullara, yolda kalanlara, yetimlere, öksüzlere yardımcı olur, çeşmeler ve yollar yaptırır. Bağında, bahçesinde çalışan ve öteki işlerini görenlerle...

Fatmacık Kayası Efsanesi – Malatya

fatmacık kayası

Efsanemiz adını bundan üç asır önce yani XVII. yüzyılda yaşamış olan “Sadrazam Mehmet Paşa’dan almış bulunan, Darende’nin şirin bir köşesi olan Mehmet Paşa Mahallesi’nde geçer. Bu efsanede adı geçen Fatmacık Kayısı Darende ilçesinin, Mehmet Paşa Mahallesi’nin karşısında yer alan Suvacık Tepesi’nin biraz aşağısındadır. Efsaneye göre...

Gülhanım Efsanesi – Malatya

malatya

Arguvan’ın köylerinden biri olan Morhamam köyünün ilk adının Gülhamam olduğuna dair bir efsane vardır. Morhamamlı yaşlılar bu efsaneyi devamlı anlatırlar. Efsane şöyledir : Gülhamam o zamanlar yedi büyük mahalleden meydana gelen bir yerleşim yeriymiş. Mahalleler Uzunoğlan, Ören, Karaağıl, Pörsüklük, Yoncalık, Lolik ve Köybaş’nda yer alırmış...

Yeşeren Değnek Efsanesi – Malatya

malatya

Şeyh Hasan adında biri; “Yurt tutup yerleşmek “için dolaşa dolaşa Arapgir’e gider, şimdiki Onar Çeşmesi’nin yanına ulaşır. Abdest alıp namaza dururken değneğini toprağa sokar. Namaz’dan sonra Kuru de ğneğin bulunduğu yerde yeşermiş olduğunu görünce üzülür ve hayıflanarak “Eyvah ” der. “Ben burada yurt tutmak istemezdim. Ama değneğim...