Köroğlu Efsanesi


Köroğlu efsanesi eski bir Türk ve Azerbaycan da çok ünlü olan bir efsanedir. Efsanede ismi geçen kahramanın gerçek adı aslında Ruşen’dir. Ruşen’in babası bir seyis ve o zamanların Bolu beyinin seyisliğini yapmaktadır. Günlerden bir gün Bolu Beyi yeni bir tay almak ister ve bunu için bu işten en iyi anlayan kişi yani Ruşen’in babasını seçer ancak Bey getirdiği tayı beğenmediğinden dolayı gözlerine ceza olarak mil çektirir. Bundan sonra apar topar köyü terk eder ve oğluna o tayı bulmasını ister. Ancak günden güne içindeki kin ve öfke birikerek bir gün Bolu Beyinden intikamını alacaktır. Ruşen tayı karanlık bir oda beslerken babası Ruşen gibi yiğit oğlu olduğundan çok mutludur. Babası artık çok kötü hale gelir ve oğlunu vasiyet olarak intikamını almasını ister. Köroğlu ise dağa çıkar ve dağda bir ordu kurarak birçok derebey, beyler ve paşalara karşı her savaşta galip gelmeyi başarır. Bu sayede artık ünü giderek büyür ancak eski yiğitliği bozulunca tüm arkadaşlarına dağılmasını istemektedir.