Hodul Baba Efsanesi – Karaman


Zamanın birinde, Larandede(Karaman) üç çocuklu bir aile yaşarmış. Evin büyük oğlu ve ortanca oğlu ticaretle uğraşırmış. Büyük oğlan ayakkabıcı, ortanca oğlan ise alavereyle uğraşırmış. Evin küçük oğlu olan, Hodul ise kendini batini ilime vermiş, gündüzleri Karadağda hayvanların bakımıyla uğraşır, geceleri ise zahiri ilimle uğraşan bir erenmiş.

Hodul, yazları devamlı Karadağdan kar getirir ve bu karı abisinin ayakkabıcı dükkanına mangalın tam üzerindeki duvara asarmış. Hodulun getirdiği bu kar hiç erimez imiş. Dükkana gelen kişiler bu kardan yazın devamlı yermiş. Bir gün çok güzel bir kadın kunduracının dükkanına ayakkabı ölçüsü aldırmaya gelir. O sırada dükkanda Hodul’da vardır.Ağabeyi kadının ayak ölçülerini alırken Hodulun gözleri kadının, o beyaz topuklarına doğru kayıverir. Hodul, kadının  tenini istemeyerekte olsa görmüştü.

Tam bu sırada yazın o erimeyen kar birdenbire erimeye başlar. Ayakkabı ölçüsü alan ağabeyi Hodula dönerekten “ Hodul, Hodul kalbini bozdun düzelt“ der. Arkasından  “Karadağda dervişlik yapmak Karaman’da dervişlik yapmaya benzemez. Halka karışacaksın, hak ile olacan evla olan budur“ diye nasihat verir. Hodul, bu olaydan sonra  ağlayarak ve mahçup bir şekilde Karadağın yolunu tutar ve bir daha Karamana hiç inmez. Karadağda yaşamına devam eder ve burada ölür. Böylelikle Hodul evliyaların içine karışır ve Hodulbaba diye anılmaya başlar.

Sakla Samanı Gelir Zamanı Efsanesi – Karaman


Karamanın Ayrancı ilçemizde Selçuklular devrinde yapılmış Atlas Hanı vardır. Yaşlı bir kadın yılların bereketli gittiği zamanlarda, saman yaptırmakta ve yaptırdığı samanları da Nodalayarak saklamaktadır. Aradan geçen birkaç yıl sonra büyük bir kuraklık olmuş ve kıtlık baş göstermiş. Böylece yaşlı kadın nodalardaki samanları satarak parasıyla bu Atlas Hanı yaptırmıştır. Bir de tekerlemesi vardır ki kadın şöyle der:

Sakladım sarı samanı
Geldi zamanı
Satın parasıyla
Yaptırdım Atlas Hanı,

İşte Atlas Han ile ilgili anlatılan bu efsaneye göre “Sakla Samanı Gelir Zamanı” sözünün kaynağının bu çevre ve ilimiz Karaman olduğunu söylenmektedir.

Noda Nedir; Üstü toprakla örtülü saman yığını.