Home » Posts tagged "kahramanmaraş efsaneleri"

Ali Göl Efsanesi – Kahramanmaraş

Nurhak dağlarının zirvesinde yer alan krater gölü, yörede Ali Göl olarak anılır. Göle Ali adını veren yöre halkı, bu ismi bir efsaneye dayandırır. Efsaneye göre; yörede yaşayan Ali adlı çoban, beyin kızına sevdalanır, kız da çobanı sevmektedir. Bey, çobanı yanına çağırtır ve  Nurhak Dağlarında bir...

Continue reading »

Maraş Orkide Efsanesi – Kahramanmaraş

Dünyanın eşi benzeri olmayan Kahramanmaraş’ın Geben yaylasına, daha bahar mevsimi başlamadan da evvel, adı Orkis olan, beyaz kadife tenli, zarif bir prenses gelirmiş. Orkis, yaylanın eteklerindeki köy ahalisinin gözleri uykuya banınca, uçar eskisehir adımlarla Geben’in gökyüzüne en yakın dağındaki yalçın kayalıklarına koşarmış. Oturdu mu etekleri...

Continue reading »