Home » Posts tagged "Fetahmet"

Fetahmet Baba Efsanesi – Elazığ

Hazrete dil uzatanlar hakkında bazı rivâyetler söylenir durur. Bunlardan en müspetini yazmaya çalışacağız. Harput’un ilk kaymakamı Şevki Bey, akşamcıydı ve ehl-i keyf bir zattı. Bir yazı geçirmek üzere, Fatih Ahmet civârında Hacı Hilaloğulları’nın bahçelerinden bir bahçe kirâlamıştı. Cuma günleri dostlarından bazıları da bahçeye gider, orada...

Continue reading »