Danişmend Gazi Destanı


Melik Ahmed Danişmend fetihler yapmak için o zamanın halifesinden izin ister. Halife izin vererek yanına aldığı bir çok beylik ile birlikte Anadoluda bir çok yer ele geçirir. Sivası ola Danişmend burada olan kargaşadan dolayı ikiye bölünmek zorunda kalır. Bir grup bu fetihleri devam etmesini istediği için İstanbulu fetih etmeye giderler. Ancak İstanbul’a varmadan Alemdağ yakınlarında hepsi şehit olurlar. Danişmend ilk olarak Anadoludan sonra Karadeniz topraklarını almak ister ve burada bir çok toprağı almada vesile olur. Bir çok hristyan kişiyi Müslüman yapmakta vesile olan Danişmend Tokat-Niksar dan bir çok kişi Müslümanlıktan çıkarak bir çok Müslümanı katlederler. Bu haberi alan Danişmend ise tekrar Niksarı fetih etmek için yola çıkar. Ancak bunun bir pusu olduğunu anlayamaz. Niksara doğru ilerleyen Danişmend yolda çok kötü bir pusuya düşürülür. Burada hayatını kaybeden Danişmend ise Niksar kalesi yakınlarında defdenilir. Bunun üzerine oğlu babasının feth ettikleri yerleri Hristiyanlardan almak için halifeden izin alır ve geri alınan tüm toprakları tekrarda alır.