Fetahmet Baba Efsanesi – Elazığ


Hazrete dil uzatanlar hakkında bazı rivâyetler söylenir durur. Bunlardan en müspetini yazmaya çalışacağız.

Harput’un ilk kaymakamı Şevki Bey, akşamcıydı ve ehl-i keyf bir zattı. Bir yazı geçirmek üzere, Fatih Ahmet civârında Hacı Hilaloğulları’nın bahçelerinden bir bahçe kirâlamıştı. Cuma günleri dostlarından bazıları da bahçeye gider, orada demlenir ve eğlenirlerdi. Yine böyle bir günde biraz demlendikten sonra; ağaçları, kapalı olan fındıkzade escort manzarası, Şevki Bey’in alkol ile neşelenen ruhunu sıkmış olacak ki, ayağa kalkmış ve etrafta dolaşmaya başlamış, karşıda türbenin tam alt tarafında derenin kenarında yeşil bir düzlük görünce kilimlerin, şiltelerin ve rakı sofrasının buraya nakledilmesini emretmiş. Fakat misafirlerden birisi, türbeyi göstererek“Oraya pek yaklaşmayalım.” demişse de Şevki Bey, buna aldırmamış ve müstehzi bir şekilde saricam eskort emrini tekrarlamış. Yemişler, içmişler, eğlenmişler ve geç vakit dağılmışlar.

Ertesi sabah, Şevki Bey, yatağından kalktığı zaman çenesinin eğrilmiş olduğunu ve bir kelime dâhi konuşamadığını hissedince bundan çok müteessir olmuş. Kasabada ve Elazığ’da bulunan tüm doktorlara muayene edilmişse de yapılan tedâviler, hiç bir semere vermeyince bu darbenin nereden geldiğini hemen anlamış. Bir kaç gün evinden çıkmamış ve sonra Fatih Ahmet’e giderek türbeyi ziyaret ve af dilemiş. Türbeyi ve yanındaki mescidi tamir, önünde bostancı escort sahaya tasviye ettirerek, türbenin önünde bir çeşme yaptırmış, su getirmiş ve ağaçlandırmış. Bu hizmetlerin karşılığını da az zaman sonra çenesinin düzelmesiyle görmüş.

Bu hadiseyi, Harput’ta bilmeyen ve işitmeyen yoktur. Vaktiyle nahiye müdürü, Harput’taki ziyaretleri (türbeleri) kilitlemiş ve ve ziyâret edilip dilek edilmesini yasaklamıştı. Bu nahiye müdürünün de çenesi eğilmiş, felç geçirmiş ve tekrar türbeleri açtırmıştır. Bu sırada Fatih Ahmet Türbesi’nin kapısı, hiç kilit tutmazmış. Görevliler kilitleyip gider, ziyaretçiler geldiklerinde görürmüşler ki kapı açık. Bu da ayrı bir kerâmet olarak fatih escort kabul edilir.

İğneci Baba Efsanesi – Amasya


İğneci Baba ile kardeş olan Serçoban, Amasya merkeze bağlı Karasenir Köyü’ne yerleşir. Çobanlık ile geçimini sağlayan, hal ve hareketleri, ibadetinin sadeliği ile tanınır.Serçoban, birgün Amasya’da ayakkabıcılıkla geçimini sağlayan ağabeyi İğneci Baba’yı ziyarete gelir. Beraberinde de koyunlarından sağdığı sütü bir mendiline çıkılayıp hediye olarak getirir. Amacı, kendi mendiline koyduğu sütün, mendilden sızmadığını göstermektir. Serçoban, mendilini kunduracı dükkanının duvarındaki bir çiviye asar. Bu sırada İğneci Baba, dükkanında bir kızın ayak ölçüsünü almaktadır. Serçoban, kızın topuklarını görünce, “Ne kadar da güzel!” diye aklından geçirdiğinde, çiviye asılan mendilden süt yavaş yavaş damlamaya başlar.

İğneci Baba, kardeşinin niyetinde bozulmalar olduğunu sezer; ama hiç birşey belli etmez. Kız, ayak ölçüsünü verip dükkandan ayrılınca, İğnecibaba, kardeşi Serçoban’a; “Keramet, dağ başında ermekte değil; keramet, burada çıkındaki sütü damlatmamakta.” der.

Mezarı bugün özel bir mekan olarak hazırlanmış, Kocacık Çarşısı’ndadır.