Altay Yılan Dağı Efsanesi


Altay efsanelerinin çoğu yerlilerin çok sevdiği ve saygı duyduğu anayurdunun doğası ile ilgilidir. İşte onlardan biri Yılan Dağı Efsanesidir.

Böyle olağan dışı ismi taşıyan dağ gerçekten Dağlı Altay’da yer alır. Bu isim de yılanlarla doğrudan ilgili. Birçok halklarda amazon kadınlarını anlatan efsaneler yaygındı. Eski Altay efsanesine göre bu dağın eteğinde savaşçı oğlanların bir kabilesi yaşıyormuş. Onun lideri büyülü yetenekleri ile meşhurmuş. O bütün savaşçılarının evlenmeleri ve aile kurmalarını yasaklamış. Sevgilisi için her şeye hazır olanın duygu gücünü çok akıllı ve kurnaz bir yöntemle denermiş. Oğlan sevdiği kızı Yılan Dağı’nın ta zirvesine kadar kucağında getirmeliymiş. Onu düşürmesi halinde

kız yılana dönüşüp sürünerek gidermiş. Ne yazık ki hiç kimse bu zor vazife gerçekleştiremezmiş. Erkekler aşka inanmaz olup aile kurma çabalarından vazgeçmişler, kabile yaşlanmaya başladı ve bir gün yok olma eşiğinde olmuş.

Bir ateşli oğlan yine de kendisini deneyip mutluluğuna layık olduğunu herkese ispatlamaya karar vermiş. Sevgilisini kucaklarına alıp dağın zirvesine doğru koşmuş. Kız var olan gücüyle nişanlısına yardım ediyormuş. Zirveye ulaşınca onlar sevinçli bir çığlıkla herkese zaferlerini bildirmişler.

Yılan Dağı Efsanesi

Kabilenin yaşlı lideri öfkeden dağa çarpıp kocaman bir yılana dönüşmüş. O andan beri dağın adı Yılan Dağı olmuş. Söylentilere göre aşıklar dağın eteğine bile adım atınca duygularının gücünü denemek amacıyla taşlar altından yılan görünüşlü büyücü çıkıyormuş.

Bu Efsaneyi Bizimle Paylaşan Ali Arkadaşımıza Teşekkür Ederim.

Altay Tufan Efsanesi


Türk mitolojisindeAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri tufan ile ilgili örnekler Altay Türkleri’nin efsanelerinde yaşamaktadır. Altay Türkleri’ndeAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri tufan efsanesinin bir kaç söyleyişi vardır. Aşağıda bu söyleyişlerden birine yer verilmiştir. Aşağıda yer alan ve U. Harva Holmberg tarafından nakledilen Altay Tufan EfsanesiAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri İslam ve Hıristiyan dünyasının Nuh Tufanı anlatılarına oldukça benzemektedir.

Altay Tufan EfsanesiAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri özetle şöyledir:
Sel bütün yeri kapladığındaAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri Tengiz (=Deniz) yerin üzerinde efendi idi. Tengiz’in yönetimi altında Nama adında iyi bir erkek yaşardı. Nama’nın Sozun UulAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri Sar Uul ve Balık adlarında üç oğlu vardı.
Ülgen (Tanrı)Altay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri Nama’ya bir kerep (=tahta sandık) yapmasını buyurdu.

NamaAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri sandığın yapılması işini üç oğluna bıraktı. OğullarıAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri kerepi bir dağ üzerinde yaptılar. Kerep yapıldıktan sonra NamaAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri onu her biri seksen kulaç olan sekiz halatla köşelerinden yere bağlamalarını söyledi. Böylece su seksen kulaç yükseldiğinde durum anlaşılacaktı. Bundan sonra NamaAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleriailesi ile çeşitli hayvanlarıAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri kuşları alarak kerepe girdi.
Yeryüzünü sisler kapladı. Dünya korkunç bir karanlığa gömüldü. Yerin altındanAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri ırmaklardanAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri denizlerden sular fışkırdı. Gökten sağanaklar boşandı. Yedi gün sonra yere bağlanan halatlar koptuAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri kerep yüzmeğe başladı; suyun seksen kulaç yükseldiği anlaşıldı. Yedi gün daha geçti. Nama en büyük oğluna kerepin penceresini açmasınıAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri çevreye bakmasını söyledi. Sozun Uul bütün yönlere baktı. Sonra şöyle dedi:

“Her şey suların altına batmış. Yalnızca dağların dorukları görünüyor.”

Daha sonra Nama da baktı. O da “Gökyüzü ile sular dışında bir nesne görünmüyor” dedi.
Kerep sonunda sekiz dağın birbirine yaklaştığı yerde durdu. Çomoday ve Tuluttu dağlarında karaya oturdu. Nama pencereyi açtıAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri kuzgunu serbest bıraktı. Kuzgun geri dönmedi. İkinci gün kargayı gönderdiAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri üçüncü gün saksağanı gönderdi. Hiçbiri geri gelmedi. Dördüncü gün bir güvercin gönderdi. GüvercinAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri gagasında bir ince dalla geri döndü. Nama bu kuştanAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleriöteki kuşların niçin geri gelmediğini öğrendi. Onlar sırasıyla geyikAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri köpek ve at leşi yemek üzere gittikleri yerde kalmışlardı. Nama bunu duyunca öfkelendi.

“Onlar şimdi ne yapıyorsaAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri dünyanın sonuna değin onu yapmağa devam etsinler” dedi.
Efsanenin devamında Nama yaşlandığı zamanAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri kurtardığı canlıları öldürmesi için kendisini kışkırtan karısını öldürür. Oğlu Sozun Uul’u yanına alarak cennete (göğe) çıkar. Daha sonra orada beş yıldızlı bir yıldız kümesine dönüşür. Holmberg’in düşüncesine göreAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri tufan kahramanlarıAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri Yayık Han’a dönüşmüştür. Yayık HanAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri Altay Türkleri’ne göreAltay Tufan Efsanesi-Altay Tufan Efsanesi Hakkında-Altay Tufan Efsanesinin Gerçekleri insanları koruyan ve yaşam veren bir ruhtur. Ayrıca insanlarla Ülgen (Tanrı) arasında elçilik yapar.