Home » Dünya Efsaneleri » Kurt Adam Efsaneleri

Kurt Adam Efsaneleri

Bir insanın bir hayvan, özellikle de kurt biçimine girebilmeye yetenekli olması, kurt adam söylencesinin çıkış kaynağı hakkında yeterli bir açıklama değildir. Çok eskiden beri çeşitli kaynaklarda ve toplumlarda kurt adam öykülerine rastlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda yaşayan insan topluluklarında sadece kurt adamlık değil çeşitli insan hayvan karışımı yaratıklarada rastlanmaktadır. İskandinavların ayı adamları, Kızılderililerin bizon adamları, Afrikalıların sırtlan adamları, Türklerin itbarakları, ve İstanbul’un kedi kadınları bunlara örnektir.

Tarihte Kurtadamlık

Eski Yunanlılar ve Karadeniz’in kuzey kıyılarına yerleşmiş İskitler, bölge yerlileri Neurianları sihirbaz olarak kabul ediyorlardı. Bu olağan üstü büyücülerin her yıl birkaç gün için kurda dönüştükIerine inanıyorlardı. Tarihin babası olarak nitelendirilen M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan eski Yunanlı Herodot ise dilediklerinde kurda, dilediklerinde insana kolayca dönüşebilen bir insan türünden söz etmektedir..

Bir görüşe göre yüzyıllar önce, insanlığın erken tarihlerinde kurt adam doğal olmayan bir istekle insan etine açlık duyan bir canlı türü olarak kabul edilirdi.Bu insan, çeşitli büyülerin yardımıyla dilediğinde yırtıcı bir kurda dönüşmenin bir yolunu bulmuştu.

Eskilerin söylediğine göre, kurda dönüşen kişi insan sesini ve insan gözlerini muhafaza eder. Ancak vahşi dört ayaklı kurdun kuvvet ve kurnazlığını taşırdı. Kurtadamın kim olduğunu ses ve gözlerinden tanımak mümkündü.

Biçim değiştirerek kurda dönüşmek olayından, Roma edebiyatında bir büyü işi olarak söz edilir. M.S. 1. yüzyılda eser vermiş Vergilius, bu söylenceden söz eden ilk Latin ozanıdır. Bunu Propertius, Servius, ve Petronius izlemiştir. Petronius, M.S. 54-68 yılları arasında Neron dönemi Roma’sının saray eğlence müdürüydü. Satyricos adlı kitabında hiciv, macera ve fantezi dolu bir kurt adam öyküsü de vardır.

Eski Yunan ve Roma geleneğinde bir insanın kurda dönüşmesi, bir ceza olarak simgeleniyor. Böyle bir olayı M.S. 64-113 yıllarında yaşamış olan Plinius şöyle anlatıyordu: “Tanrılara insan kurban etme törenlerinden birinde kurban gölün kıyısından alınır. Ancak kurban kaçarak karşı kıyıya yüzdü. Karaya çıktığında kurda dönüşmüştü. Bundan sonraki 9 yıl boyunca yanında bir grup insanla kırlarda dolaştı. Eğer bu süre içinde insan etine yaklaşmazsa yeniden insan olacaktı. Nitekim kurtuldu ama hayatının 9 yılını kurt olarak yaşadı. “

Günahı yüzünden ceza olarak kurt adama dönüşen birinin öyküsünü de M.Ö. 43-M.S. 18 tarihleri arasında yaşamış Ovidius anlatır. Metamorphoses(Değişimler) adlı uzun şiirinde, yaradılıştan Sezar’a dek olan dönemdeki mucizevi değişimlerden söz eder. Romalı ozan Ovidius, Arkadya’nın mitsel, kralıLyeaon’un öyküsünü anlatır: “Tanrılar tanrısı Olimposlu Jupiter Lycaon’u denemek için kılık değiştirip onun sarayına yemeğe gider. Lycaon da onun Tanrı olup olmadığım anlamak için insan etinden yemek ikram eder. Jupiter bunu anlayınca ceza olarak Lycaon’u kurda çevirir. O da bu kimlikle sonsuza dek kalır ve çevreye korku salar.” M.Ö. 4. yüzyıl civarında Eflatun ve M.S. 2. yüzyıldaPausanias da hemen hemen aynı türden değişim öyküleri anlatarak aynı noktada buluşuyorlardı.

15. ve 16. yüzyıllarda kurt adama dönüşme inancı, tüm Avrupa ’da büyücülük ve cadılıkla aynı kefeye konuyordu. Özellikle Fransa ve Almanya’da kurt adam olduğundan şüphe edilen biri, acımadan yakılır ya da asılırdı.

Nitekim kurt adam avı dinsel duygular adına yapılırdı. Büyücü ve “kurt adam mahkemeleri” bugün bile anlatılmaktadır. Sözgelimi 100 yıldan daha fazla bir süre, 1520-1630 yıllarında Fransa’nın yaklaşık 30.000 kurt adam olayıyla sarsıldığı bilinmektedir.

Kurt Adamlığa Dair Çeşitli Örnekler

1573′te Fransa ‘da Dijon yakınlarındaki Dôle’ de, GilIes Garnier adında bir “kurt adam” köye zarar vermek ve küçük çocukları “yemekle” suçlanmıştı. Suçunu itiraf edince de kazığa geçirilerek yakılmıştı..

1598′de yine Fransa’da Caude yakınlarındaki ıssız ve vahşi bir yörede birkaç Fransız köylüsü, 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun cesedini buldu. Çocuk.korkunç bir şekilde parçalanmıştı ve her yerinden kanlar fışkırıyordu. Bir çift kurt da cesedi yiyordu. Uzaktan köylüler görününce kaçıp ağaçlıkların arasında kayboldular. Köylüler “kurtları” izlediler ve bir çalılığın içinde sinmiş, yarı çıplak bir adam buldular. Uzun saçlıydı. Bakımsız, uzun bir sakalı, sanki pençe görünümünde uzun ve kirli tırnakları vardı. Aralarında pıhtılaşmış kanlar ve insan eti parçaları görülüyordu. Adam, Jacques Rollet adında bir ruh hastasıydı. Köylüler gelip de kaçmadan önce cesedi parçalıyordu. Aslında ortada kurt filan yoktu. Adamlar o andaki heyecanlı halleriyle bu ruh hastası adamı bir kurt adam olarak algılamış olabilirler. Fakat bunu anlayabilmek olanaksızdı. Ama şurası kesindi ki, Rollet kendini bir kurt gibi hissediyordu. Bu kuruntunun etkisi altındayken birçok insanı parçalayıp yemişti. Sonuçta ölüme mahkûm edildi. Fakat Paris Mahkemesi kararı bozdu. Onu bir akıl hastanesine gönderdi. Burası idam edilmeyen kurt adamların kapatıldığı bir yerdi!

20. yüzyıl

Kurtadamlara ilişkin olaylar eskisi kadar yoğun olmamakla birlikte zaman zaman bu tür olaylardan söz edilmektedir. Örneğin I. Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre önce üç kurt adamın ele geçirildiği öne sürülmektedir.

1925′te ise Fransa’nın Strazburg kenti yakınlarındaki bir köyün halkı, köyden bir çocuğun kurt adam olduğuna ilişkin tanıklık ettiler. 5 yıl sonra Bourg-Ia-Reine’de de bir kurt adam korku saldı. Pierre van Peasen, 1939′da yayımladığı, Bizim çağımızın Günleri adlı kitabında bu olaya değiniyordu.

1946′de Kuzey Amerika’nın en eski Kızılderili kabilelerinden biri olan Navajo’lara “dört ayaklı bir katil” musallat oldu. Bu garip yaratık hep dolunay zamanı ortaya çıkıyordu.

1949′da Roma’da bir polis ekibi, garip davranışlı bir adamı izlemekle görevlendirildi. Adam, kurt adam psikozu içindeydi. Düzenli olarak her dolunay döneminde kontrolünü kaybediyor ve ürkünç bir şekilde uluyordu.

1957′de Singapur’da polisler, benzeri bir olayı izlemek için görevlendirildiler. Çünkü, bir yatılı kız okuluna sürekli olarak bir kurt adamın saldırdığı iddia ediliyordu. Kızlardan biri bir gece, baş ucunda duran birisinin varlığıni hissederek gözlerini açtı. Karşısında saçları burnuna kadar düşen, uzun ve sivri dişli, korkunç görünüşlü bir adam duruyordu. Fakat olayın ardındaki gizem çözülemedi.

1975′te İngiliz gazeteleri, Staffordshire’ın Ecc1eshall köyünde yaşayan 17 yaşındaki bir gencin olağanüstü haberleriyle dolup taşıyordu. Delikanlı, kurt adama dönüştüğü inancı içindeydi. Bu zihinsel acılarına kalbine sapladığı bir bıçakla son verdi. Delikanlının yakınlarından biri şöyle diyordu: Ölmeden çok kısa bir süre önce bana telefon etti. Yüzünün ve ellerinin renk değiştirdiğini ve giderek kurt adama dönüştüğünü söyledi. Az sonra sesi giderek homurtuya dönüştü.”

İstanbul’un Kedi Kadınları, Kurt Adamları

İstanbul’un kedi kadınlarından söz eden Amerikalı romancı ve senaryo yazarı Guy Endore’dir. Endore, Kedi kadınlardan bahsettiği ilk baskısını 1934 yılında yaptığıParis’in Kurt Adamı adlı kitabında kurgusal bir öyküyü anlatmaktadır. 1870 yılının komün ayaklanmasında geçen öykü kurt adamlar konusunu ayrıntılı bir araştırma ile desteklemektedir.

İstanbul’un kedi kadınları hakkında şunları söylemektedir Endore: “Bir saç tokası kullanarak pirinç tanelerini yerler ve bilirler ki yaratıkların kurdukları sofrada karınlarını iyice dolduracaklardır”

Amerikalı yazar Endore bir korku romanı yazıyor ve elindeki folklor malzemesini buna göre yorumluyor, kurguluyor ve abartıyor.Yazar büyük bir olasılıkla Kedi kadınlar diye folklorumuzda ve masallarımızda geniş bir yer tutan her kılığa giren cadılardan ve cadı kadınlardan bahsetmektedir kendi savına uygun olarak.

Sonuç

Halihazırdaki bilimsel bilgiler, kurt adam olayında olduğu gibi bir insan formunun bu kadar kısa zamanda bir başka biçime dönüşmesinin kesinlikle olanaksız olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla kurt adam efsaneleri tümüyle cehalet ve kuruntu üzerine kurulmuş olabilir. Fakat yine de yüzlerce yıldır bildirilen bu tür olayların gözardı edilemeyeceği belirtiliyor.

Comments

 1. elik dedi ki:

  ben kurt adam olmaq isterdim ..kurt adamin var oldugunada inaniyorum..

 2. sertac dedi ki:

  çok güzel

 3. sertac dedi ki:

  yanlış yazmışım . kurt adamlar güzeldir

 4. su laran dedi ki:

  ben acaip ürktüm ama bende kurt adamlara inanıyorum çok korkunç… :(

 5. alev dedi ki:

  ben de olmak isterdım ve bir kurtadam gormek isterdım

 6. ahmet enes dedi ki:

  ben bir kurt adamım elazığdaysan seninle buluşabiliriz

 7. Kifayet Ülfet dedi ki:

  arkadaşlar kurtadamlar var bende inanaıyorum ayrıca tek kurtadamlar değil VAMPİRLERDE var bunuda bir araştırın ilginç bilgilere ulaşacaksınız.

 8. gizli bilgi dedi ki:

  ahmet enes sn gl bnim ynma dolunyada görürsün :)

 9. tuncay şahin dedi ki:

  gerçekten inanılmaz bir şey doğru hepsi çok korkunç ama ben bir kurt yada kurt adam tarafından ısırılmak isterdim doğrusu nede olsa ısırılınca kurt adam olunuyo ben inanıyorum

 10. Berkay dedi ki:

  Arkadaşlar Türkiyede En çok Konya ilinde kurt adam vardır.Biraz derinlemesine araştırma yaparsanız kurtadamları avlayan insanları bile bulabilirsiniz..

 11. DarkGuardian dedi ki:

  peki kurtadamsam nasıl kurtula bilirim

 12. egehan kurt dedi ki:

  arkadaşlar bakın ben kurt adamları çok seviyorum ve onlara inanıyorum bi kurt adam olduysananız kurtulmanın bir yolu sizi kurt adam yapanı öldürmek diğer yolunu bilmiyorum ama madem kurt adam olucaksınız kurt adama dönüşürken acısı çekiceksiniz ve halka saldırırsanız ölüme terk edileceksiniz

 13. Derek Hale dedi ki:

  abi insanları yemeyin ya teenwolf’u izliyonuz sonra da buraya gelip kurt adamlar var onları avlayanlar var diyip insanları kandırıyonuz KANDIRMAYIN hani olsa fena olmazdı ama bu efsaneden başka hiçbir şey değil

 14. Gizemli? dedi ki:

  Kurt Adamlar Gerçekdir. Gerçekten Onlar Gibi Olmak İstersen Dolunay gecelerini takip senin ayın olduğu zaman sadece 3 kere olucam de

 15. Mert dedi ki:

  beyler bu bir efsane ama şu kadar insan yani fransadaki olaylar bunlar insanı inandırıyor ama dizi,film izleyip geliyosunuz eger gercekten bir bilimsel bilgi istiyorsanız bana ulaşın

 16. mertacilcevapver dedi ki:

  Mert sana nereden ulasabilirim?

 17. oğuzhan dedi ki:

  çok teşekkürler tukçe öğretmenim 100 verdi

 18. ?????? dedi ki:

  Abi siz salakmısınız yok neymis konyada varmis avlayanlar varmis dolunayda3 kere olucam dersen oluyomussunda falan filan sacmalamayin kurt adamlar gerçek deil sadece bir efsane ve elazigdan bi arkadasimiz ben kurtadamim yazmis kaçyasindasin sen tmm kurtadamlara yada vampirlere inana bilirsiniz ama onlar gercekte yoktur efsaneden ibarettir bende vanpirleri seviyorm ama gercek deil bi kurt tarafından boynunuz veya baska biyeriniz isirilirsa ya ölursunuz yada yaralanirsiniz sacma sapan seyler uydurmayin

 19. ?????? dedi ki:

  Kendinizi kandirmayin bole seylerle

 20. gizemli kurt dedi ki:

  kurt adam gerçek her dolunay gecesi mahhallede kurt uluması duyup dağa baktığımda en azından 2 3 metrelik bir şey haraket ediyor ve tekrar uluyup aşşağı doğru koşarken 8 9 ağaç düşüyor domuz,geyik ölüsü yukarıda bulunuyor aşşağıda 7 8 kurtla geziyor her yerde kan oluyor ve giderken betonda ayak izi bırakıyor 2 ayak üstünde duruyor bende keşke kurt adam olsaydım

 21. Yaşarcan dedi ki:

  Ben kurt adamım beta

 22. Hitokiri dedi ki:

  Hee canım kurtadam var vampir var hatta 5 kere masa üzerinde zıplayıp ayak tabanlarını tavana değdirdiğinde vampir oluyorsun 7 kere nil nehrini yarı çıplak geçip sazan balığının kafasını haşlayıp yeiğindede itbarak oluyorsun. Ben mesela argentlardan hitokiriyim ailemiz yüzyıllardır kurtadam avlar.

 23. vampir_melodi dedi ki:

  ben vampir olmak isterdim..ne yalan söliim inanıyorum ben vampirlere.

 24. shaggy dedi ki:

  ben kurt adamım inanırmısınız inanmassınız e ona ne inanıyonuz

 25. cebrail dedi ki:

  arka daşlar bir kurt adam insan etinden uzak dursa bile o kurt adam olarak kalır

 26. ümmügülsüm dedi ki:

  Arkadaşlar bende kurt adamlara inanıyorum ve kurt adam olmak istiyorum

 27. bıla bıla dedi ki:

  efsanelerin çogu gerçektir ”nerden biliyorsun ?”derseniz oda bnede kalsın…

 28. kurt adam hayranı dedi ki:

  kurt adam olduma inanıyorum çünkü dolunay hoşuma gidiyor ve burcumunda dolunay gününe ayit akrep burcuna sayıp kişiler şanslı ama ruhumun yarısı kurt olsa keşke allahıma duva ediyorum böyle bişi olsun diye

 29. melisa dedi ki:

  ben kurt adma gibi hissediyorum birtürlü doymak bilmiyorum çok yiyorum zaten ete bayılıyorum bazen birisini parçalamak istiyorum hemen öfkeleniyorum zayıfn noktam zaten hep öfkelenmek sizce kurt adammıyım ve kurt adamlara inanıyorum çünkü bu efsaneler öyle birdebire ortaya çıkmadı onlar ‘ dur ya bir efsaneyi üretelim ‘ demediler bir şey varki böyle bir efsane ortaya çıkmış kuranda olmucak diye bir şey de denmiyor. zaten araştırın bilimde çok açıklanmayan yaratıklar olaylar var mesela onlar kuranda geçmiyo bence var

 30. çakma kurt dedi ki:

  Var abi her turlu ben inaniyorum şu dolunyada 3 kez falan o gercekmi bilmem ama bir seyi ruhunuza işletirseniz olabilirmis mesala gozun kahve rengi kendi ni kandiriyorsun.mavi diye hayal ediosun inanmazsaniz inanmayin ama gozunuz kisa sureligine o renk.olabilir tabi.bunun icin baya zaman gecmeli

 31. GÖLGE dedi ki:

  SORULARINIZ OLURSA HERHANGİ BİR GECE YARTIĞI İLE İLGİLİ CEVAPLARIM 249 YILLIK KURTADAM YAŞANTIM BOYUNCA BİDİKLERİMİ ANLATABİLİRİM.!!!NOT!!! TAVSİYE ETMEM İNSANLIK HER TÜRDEN DAHA DEĞERLİDİR GÜN GELECEK İNSAN SAYISI YOK DENECEK KADAR AZALACAK İNSANLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN..

 32. ozan dedi ki:

  Yav he he arkadaşlar siz çocuk musunuz lan bu ne be efsaneler beynin insana oynadığı oyundan dolayı ortaya çıkmıştır bunu unutmayın. Ayrıca tamam keşke kurtadam olsam diyorsun hadi onu anladik lan ben kurtadamım ne lan azicik gerçekçi olun hayal dunyasindan ayrılın

 33. ozan dedi ki:

  Çakmak kurt o insanın gozune hangi cisimden yansıyan ışık rengi ağır basarsa bir süreliğine yaklaşık 8 saniye falan göz rengi degisir

 34. ozan dedi ki:

  Ben bizzat göz rengi değişimine şahit oldum

 35. fetih dedi ki:

  kurtadam olmak cok ısterdım ama olamıcaam :( ama onlar olabılırse bizde olabılırız desem yalan olur beyler pspvita skyrim indiri psde indiliriz orda kurt adam oluyorum cok sena sasrıyo serbessin cokguzel bir oyun vidyosunu izlelin (skyrim)

 36. Ahmet dedi ki:

  Abi kurt adam flimi istiyosanız bunu izleyin Teen Wolf süper bir kurt adam flimi kurtkadınlar kurtadamlar ve alfalar var

 37. tradsasdsa dedi ki:

  Bende kurtadamın ama omega gözüm sarı

 38. Eşref dedi ki:

  Bende inanıyorum kurt adamlara ama herşeyi araştırdım varsa kurt adamla ilgili bilgiler falan öğretmem için adam gibi site söyliyen

 39. GÖKÇE AYAS dedi ki:

  Vallaha ben bir kitap yazıyorum. onun için abim de bana araştırma yapmadan yazmamam gerektiğini söyledi. Bende araştırdım. Acayip bilgiler buldum. Ev kurt ansiklopedileriyle doldu. Ama çok eski bir kitapta “ÖYLE BİR KURT GELECEK Kİ… TÜM İNSANLAR ONUN ÖNÜNDE SAYGI DURUŞUNA GEÇECEK… BU KURT ERKEK DEĞİL… DİŞİ BİR KURT OLACAK… ONDA Kİ GÜÇ KİMSEDE OLMAYACAK NEFESİYLE AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKECEK… AMA BU KURT BİR TÜRK OLACAK… KİMSE BUNU FARK ETMEYECEK… ONUN YETİŞİP BÜYÜDÜĞÜ AİLE GERÇEK AİLESİ OLMAYACAK… GERÇEK ANNESİ ONU BİR İNSANLA DEĞİŞTİRDİ…” diyordu. Hatta bir yerde de 1992 yılında bir aileden şüphelenmişler. Aile hakkında araştırma yapmışlar. Adamlar kurt çıkınca ölümlerine karar verilmiş. Aile öldürülmüş. Ama sonra bu adamın başka bir çocuğu olduğu anlaşılmış. O çocukta o zamanlar 10 yaşındaymış. Ama başka bir kadında kalıyormuş. Kadın çocuğun o çocuk olduğunu anlamış. Çocuğu bir ormana bırakıp kaçmış. O çocukta TÜRKİYE ye kaçmış. Eğer yaşıyorsa bu adamın çocuğu olabilirmiş. Ama böyle şeylere pek inanmayın. Ben inanmıyorum. Hatta arkadaşım gitti araştırdı. Nasıl kurt adam olunur diye. İnandı yapmaya karar verdi. Bence biraz mallığa kaçıyor.

 40. Gökçe dedi ki:

  Valla ben bi kitap yazcam da. Onun için bu sayfaya girdim. Bide düzgün adam gibi “KEDİ ADAM” efsanesi bilen varsa bana ulaşsın.[ Bu sayfadan ulaşılırsa çok sevinirim.]

 41. ... dedi ki:

  Gerçekten yorumları okuyunca bunlar delirmis psikolojileri batmış falan diyorum iyi misiniz ya tartismak bile saçma yok dolunayda dogmus burcu suymus kurt adam olduğuna inanıyormus kurt adam olmak için dua ediyormus kurt dağa çıkıyormus onu görüyormus falan allah akıl fikir versin ne diyeyim gerçek bi kurt görseniz kendinizi öne atıp beni kurt adam yap duruma gelmissiniz fazla film dizi izlemişsiniz betaymis argent mis bence izlemeyi kesin yazık

 42. alexandra dedi ki:

  Ben birçok deniz kızı haberleri gördüm ve kesinlikle kurt adamlargercçek

 43. caermes dedi ki:

  ßen şöyle söylicem m.ö 1000 li yıllarda lanetlenen bir ırk vardı.Gazmet köyü diye bir yerde yaşayan bir ırk her dolunay gecesinde uluyan insanlar varlardı.Kurtların şenlikleri yapılırdı ozamanlarda.ßundan dolayı 1756’da da gine kurt şenlikleri yapılırdı yukarıda denildigi gibi avcılar vardı bu yüzden büyük bir çoğunluk dağlara sığındı öyle anlatılanlar gibi iğrenç yaratıklar değil.Sadece biraz ürpertici varlıklardır.Günümüze gelince kutsal kitaplarada biraz göz atmanızı tavsiye ederim.Kurt adam,vampir,cadı,büyücüler vb. gibi şeylerden çok bahseder ama bu isimler ile değil.Geçmiş zaman içerisinde yer alan bir kitapta gine bahsediliyor.HZ SÜLEYMAN’ın Kitabında’da bu nedenden dolayı insan ırkına aslında çok daha iyi yandan mesela:Hastalıklar ölüm döşegindeki insanlara şifa hızlı biçimde iyileşme yeteneği veriliyor.ßazıları bunların kurgudan ibaret oldugunu düşünür ama emin olun kurgu değildir.Hepsi yaşanmış vede göz ile görülmüştür.ßundan 1500 yıl önceki kitapları bulun ve okuyun ßazılarında hepsi yer almaktadır.

 44. boşver dedi ki:

  kurt adamlıkdiye bişey var çok eskiye dayanır tarihin babası haredot da bunu söylemiş we bazı kurtadam sürüleri kılanları bulmustur SİZE TAWSİYEM ŞUNU ARAŞTIRIN (ERBÖRÜ) İLK TÜRK KURTADAM GERÇEĞE VARACAKSINIZ AYRICA HİÇ HEVESLENMEYİM BİZİM GÖZLERİMİZ ÖYLE KIRMIZI MAVİ SARIYA GİDMEZ

 45. gizemli biri dedi ki:

  Arkadaşlar öncelikle size şunları söylemek istiyorum . kurtadam ve vampirler gerçekten var. Bunu rahatça söyliye bilirim çünkü burda bulunan herkezden daha fazla bilgiye sahibim. Eğer çok merak ediyorsanız araştırın . ben çook eskiden kalma tarihi kitaplar okudum ama bu kitaplar sadece türkiyede geçen olayları anlatmıyor eğer başka ülkedeki kitaplarıda okursanız bilgi sahibi olursunuz.yorumları okuduğumda kurtadam olmak için bazı şeyler yapmamız lazımmış . onlar gerçek dehil arkadaşlar kurtadam olmanın 2 yolu var vir lahanetlenmek kibu bu dönemde imkansız gibi birşey 2 yöntem ise herkezin bildihi gibi kurtadam tarafından ısırılmak . hadi diyelim karşınıza bir kurtadam çıktı beni kurtadam mı yap diyeceksiniz orada ölürsünüz kurtadamlar zorda kalmadıkça insanlari kurtadam
  yapmazlar .şunuda söylemek isterimki kurtadamlar ve vampirler gerçekten varmış bundan 100yılar önce olduhu kanıtlanmış bir şey kitaplara ve internetten mezarlarıyla ilgili bilgilere ulaşıp bakabilirsiniz. Son olarakta kurtadamın varlıhı tam olarak varmı bilinmiyor ama vampirlerin son olarak 2013 yılında denizlide olduhu ve tedavi edildiği biliniyor son bir şey ister inanin ister inanmayın kurtadamlar ve vampirler gerçekten vardır ki ben bu edindihim bilgiler sayesinde hepinizden çok inanıyorum

 46. kalkılmaz dedi ki:

  kurt adam olup olmadıgını nasıl anlarız
  normal gunde mesela

 47. kalkılmaz dedi ki:

  kurt olduguna nasıl anlıcaz

 48. Ali dedi ki:

  la krdslerim bakin siz var yok davasini bos verinde sizce olsa bile size gozukurlermi hem siz olmak isteyince pat diye olmuyonuz eger varsa geninde saten olursin o senin beynine kalmis bisy hani bilgiliyim diyen insankar varya hic bisey bilmiyolar onlar hakkinda onu okumak degilde yasamak lazm okey ha siz baska yerlere degilde etrafinizdaki sessiz insanlara bakin belki bi kac sey bulursunuz ha ole seyleri merk ediyosaniz yasanmis kisilere sorun istiyosaniz

 49. 12345678 dedi ki:

  Ben kurt adamlara inaniyorum kurt olmak size özel güçler verebilir fakat sizi lanetliyebilir bu kulağı korkutucu geliyor bende kurt olmak istiyorum araştırıyorum dizi film vb. Izliyorum VE farklı efsaneler okuyorum ama okudukça başka şeyler okumam gerektiğini düşünüyorum

 50. GİZLİ KİŞİ? dedi ki:

  Arkadaşlar Kurt Adam olmak için ya saf kan olacaksın yani : kurt kadından doğacaksın yada ısırılacaksın ısırılan kut adamlar fazla güçlü olmazlaar saf kanlar yaralanınca iansana dönüşür ve yeniden kurt olmaya çalışırlar çünkü tekrar kurt olunca yaralar anında iyileşir eğer kurt adam yada vampir olmak isteeyen ler var vampir olmak için 33 yaşına kadar kan içmeniz gerekiyor eğer çocuksanız eğer büyükseniz 3 yada 4 sene kan içmeniz gerekiyor. kurt adam olmak için dolunayda her gün ben kurt adamım demeniz lazım beyninizin inanması lazzım ve 5-6 ayda vücudunuz daha fazla ve daha hızlı kıllanmaya başlayacak dişleriniz daha güçlenecek ve tırnaklarınız uzayacak ve kaslarınız sertleşecek ve vurduğunuz yereğer demirse eğilip yamulmaya başlayacak ve kurt algılarınız güçlenmeye başlayacak ve kurt gibi durup onlar gibi zıplıyıcaksınız ben buna inanıyorum ve gerçekten göğsüm hızla kıllanmaya başladı ve ben 25 yaşındayım…

 51. İsim veremiyorum dedi ki:

  Siz kurtadamligi güzel birşey zannetmeyin peşinde avcılar kovaliyor her an ölümle burun burunasiniz dolunayda kendini bakım edemiuorsun cinayet işleme olasılığınız çok yüksek hayatınız karanlık oluyor bence bidaha düşünün buraya bunu yazmam bile tehlikeli

 52. ... dedi ki:

  Nerden bileceksiniz ben belki bir KurtAdam ım.
  Belki sadece dolunay yükseldiğinde değil de sinirlendiğim her anda kendimi zor kontrol ediyorum. Ayrıca biz yırtıcıyız katil olmak zorunda değiliz

 53. kurtlara inan kız dedi ki:

  bence kurt adamlar gerçek hiç kimse durduk yere efsane yazmaz bunlar yaşanmış şeyler birçok efsane kitabında kurt adamlar ile ilgili efsaneler var ben inanıyorum bazılarımız ne kadar inanmasada mesela örnek vermek gerekirse drakula efsanesi buda yaşanmış birşey bence kurt adamlar vardı

 54. Sesliharf dedi ki:

  Ulan :)))

 55. isimsiz dedi ki:

  arkadaşlar emin olunki kur t adam diye bir şey varve gercekler ben nerden bılıyorum cünkü bende onlardanım ama emin olunki ne dönüsmek istersiniz nede sevmek kurt adam öyle sandıgınız gibi bir şey degil ne güclü oluyorsunuz nede ölümsüz sadecevduyma ve hız yeteneginiz var ama bunun kötü yanıda var eger ona dönüsürseniz o sizi konturol altına alıyor ve etrafınınızda nekadar ınsan varsa hepsine zarar veriyor

 56. Umut dedi ki:

  Abi Ben 10Mart 2004 doğdum
  Bazı sitelere baktımda ben kurt adam olabilirim 1-29 mart arasında vampirler oluyormuş
  Ben 10 Mart :)

 57. Artemis Arya Kurt dedi ki:

  Kurtadam yok diyorsunuzda peki bu KURTADAM efsanesi nereden çıktı. Bir insanın böyle şeyler uydurması saçma önce bunu görmeli. Gören kişi herkese anlattı belki fakat onlar yalanladı ve deli sandılar. Her efsane bir gerçeye dayalıdır

 58. Ertugrul dedi ki:

  kurt adamlar var nesi uydurma millet hadi efsaneyı cıkaralımda kandıralım dememisler gercektende kurt adamlar var ortaya cıkmazlar varsalarda ben kurt adam olsam bende soylemestim hatta vampirlerde var onlara karsı saygılıyımdır birazcıkta olsa eger kurt adamlar varsa gelsin dönüstürsün birader sitelerde bilmem nerlerde kurt adamım diye yazıyorlar gelin dönüstürün o zaman iletisime gecek bu kadar hatda ben kanıt bilene buldum kendi gözümle gördüm bir gün ben gece saat 12 civarında akvara su doldurmaya gitmistim köyde doldurup geri dönüyordum fakat yolda yürürken calılıkların orda birsey hareket etdi sonra ben bagırdım kosmaya basladım o anda 10 mu 15 mi kurt uluma sesi duydum hatda cok büyüktü 1 tanesini gördüm bagırdıktan sonra calılıklardan uzaklastı ve kactı gözüde karanlıkta aynı lamba gibi parlıyordu cok korkunctu eve kadar gittigimde aileme anlatamadım korkudan sonra bir baktım ki ailem degil tabi bana seni ne kovaladı ne
  ne gördün sana saldırdımı diyen kisiler kurt adam avcılarıymıs meğer

 59. Öz GGür dedi ki:

  Arkadaşlar Ben Akşamları Takılıyorum int de falan sabahları kalkıyorum haftada 4 gün yatıyorum ve akşamları saat 03:30 falan Duyulmayan Sessiz Şeyleri Duyuyorum ve Damarlarım Olagan Üstü Aşırı Büyüyor acaba Bende Bişeymi Var Aslında Ve AYNADA yüzümü Gördügüm Zaman Korkuyorum

 60. Batuhan dedi ki:

  ayn kurt adamlara inanıyorum artı beni bu konulara yoğunlaştıran bir film var >vanhelsing <izleyin kesinlikle müthiş bir kurtadam filmi

 61. Batuhan dedi ki:

  Ertuğrul soy adın ne bilader bi konuşalım :D

 62. Spygirl dedi ki:

  Mert sana nasıl ulaşabiliriz acil cevap veriri misin?

 63. Spygirl dedi ki:

  Bilimsel bir bilgisi olan var mı?Bilgisi olan varsa acil ulaşabilir mi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*