Kürşad ve 40 Çerisi Efsanesi


Hem okurken hem de izlerken yüreklerinizi parçalayacak bir efsaneden bahsetmek istiyorum. Kürşad ve kırk çerisinin efsanesi. Öncelikle size kısa bir özet olarak anlatayım. Daha sonra uzun uzun yazacağım ve ardından kısa bir video olarak izleyeceğiz bu efsaneyi. Kürşat ve 40 çerisi Çin sarayına yürürler amaçları sarayı basarak zamanının imparatorunu esir almaktır. Bardaktan boşalırcasına altınşehir escort yağmur yağarken sarayın kapısına geldiklerinde ilk savaş başlar, Kürşat ve 40 çerisi yüzlerce Çinliyi öldürürler anca binlercesi gelmektedir. Sarayda savaşırken şehit olanlar olur
Continue Reading

Şeyh Bedrettin Destanı


Eğitimini babasının yanında alan Şeyh Bedrettin bir çok ilim almak için il il gezer ve bu kadar ilminden sonra şöhreti halk tarafından duyulmaya başlanır. Eğitim ve almak ve hocalara danışmak için yaşadığı yerin en uzağına ilim merkezi olan yere Tebrize kadar gider. Orada tanıştığı bir çok hoca ile fikirleri birbirlerini tutar ve artık o bir çok beylik tarafından tanılır hale gelir. Dönüşünde şu an Kütahya bölgesinde olan Germiyan Beylik topraklarına gider. Gittiği her yere tanılan ve oralarda verdiği sohbetler ile çok sevilen bir kişilik hale gelir.  En son ise Edirne ye gider ve o zamanlar Osmanlı devleti baya büyük hale geldiğinden dolayı kazaskerlik görevi verirler ve kabul eder. Birkaç sene hizmet verdikten sonra yaptığı bir suçtan dolayı İznik’e sürgün yer. Sürgün yediği yerde müridlerini toplanarak bir ayaklanma çıkarmak ister. Topladığı bir çok müridi ile Beyazıd Paşa ile savaşır. Savaşı kaybedeceğini anlar ve kaçmaya devam eder bir süre sonra Manisa da bulunur ve idam edilerek yargılanır.

Uygur Efsanesi


Çok eski tarihlere dayanan Uygur efsanesi Türkler ile Çinler arasında geçerken Türklerin elinde bulunan kutsal taş Çinliler tarafından alınınca Tanrılar tarafından Türkler cezalandırırlar. Bunun sonucunda Türklerin yurdunda kuraklık, açlık ve hastalıklar başlarken Türklerin anayurdu olan Orta Asyayı terk edip Büyük Göç olayını başlatmak zorunda kalırlar. Hulin isimli dağa sığınan Türkler burada iki ırmak bulunmasından dolayı kuraklık yaşamayacaklarına inanırlar. İki tane ırmak olan bu Hulin dağında bir adet büyük bir ağaç bulunurken bu ağaç günden güne ortaya ışık saçmaya başlar. Bu ışığını 9 Ay 10 gün boyunca saçmaya devam ederken son gün ağacın gövdesi yarılır ve bu gövdeden 5 tane çocuk çıkar. Bunu büyük dikkatle izleyen halk bu olay sonrasında toprakları çok verimli hale gelir ve günden güne ülke zengin olurken herkese mutluluk yayılır. Bu 5 çocuk ise büyürler ve her biri han olurken devlet çok büyük bir hale gelir. Ancak Çin prensesi ile evlenince tüm işler bozulup ve devlet yavaştan yavaşa dağılır.

Göktürk Efsanesi


Göktürk efsanesi ya da Göktürk destanı olarak bilinen efsane, günümüzde bize 3 farklı kaynaktan aktarılmaktadır. Bu kaynaklardan iki tanesi Çin kaynaklarından aktarılırken bir tanesi, bir çoğumuzun duymuş olduğu Ergenekon destanı olarak bilinmektedir. Bu kaynakların her birinde Göktürklerin yeniden doğuş hikayeleri anlatılmaktadır. En çok bilinen efsanelerden olan Ergenekon destanında, Moğollar ve tatarlar arasındaki savaş ve Moğolların tatarlar tarafından tutsak edilip saklandıktan sonra güçlerini yeniden toplayarak tatarlardan intikamlarını nasıl aldıkları anlatılmakta ve buna da yeniden doğuş ismi verilmektedir. Bu efsaneye göre, Moğolların en güçlü dönemlerini yaşadıkları zamanlarda Tatar Hanı Moğollara saldırmış fakat  10 gün süren savaşın her gününde mağlup gelmiştir. Bunun üzerine birliklerini savunma halindeki Moğolların üzerinden çekerek plan yapmış ve diğer boy beyleriyle konuşmuştur. Yapılan plan işlemiş ve, Moğollar savaştan çekilen tatarların kaçtıklarını sanarak arkalarından gitmişler ve bulundukları yerden bu şekilde uzaklaştırıldıktan sonra ağır bir şekilde mağlup edilip öldürülmüşlerdir. Bu sırada Moğol Hanının oğlu ve gelini savaştan kurtulup kaçmışlar ve Ergenekon ismini verdikleri yerde üreyerek kendilerine yeni bir Moğol halkı oluşturmuşlardır. Daha sonra Ergenekon’dan çıkarak intikamlarını almak için tatarların üstüne yürümüşler ve amaçlarına ulaşmışlardır.

Umaporn > Redtube porn
Brazzers porno