Home » Articles posted by admin

Rumelihisarı Efsanesi

Yedinci Osmanlı padişahı Sultan II. Mehmet, büyük dedesi Yıldırım Bayezid’in yapmak istediği, ancak 1402 Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmesiyle başaramadığı bir işin üstesinden gelmek ister. İstanbul’u fethetmek… Bu amaçla, Yıldırım Bayezid’in Boğaz’ın Anadolu yakasında yaptırdığı Güzelce Hisar’ın, yani bugünkü adıyla Anadoluhisarı semtinin karşı kıyısına bir hisar...

Continue reading »

Tahta Kılıç Efsanesi : Fatih

İstanbul’un fethine ilişkin efsaneleri hem Türkler hem de Bizanslı Rumlar da anlatır. Efsanelere göre İstanbul gibi bir şehrin fethi mucizelerle olabilirdi. ancak.. Bu mucizelerden birini anlatan Tahta kılıç efsanesi de şöyledir.

Continue reading »

Bingöl Efsanesi

Köroğlu, bîr gölün civarında şahit olduğu olağanüstü bir olayı babasına anlatır. O da, gördüğü gölün hayat suyu ile dolu olduğunu söyler. Daha sonra o gölden içmek üzere giderse de bulamaz, çünkü göl bin parçaya bölünmüş, ve hayat suyunu saklayanı hangi göldür, bir türlü bulamaz. Hatta...

Continue reading »

İstanbul’un Kuruluş Efsanesi

İstanbul’umuzun kuruluşu ile ilgili o kadar çok şey anlatılır ki, hepsini toplarsak bir cildi doldurabilir. Elbette böyle güzel bir şehrin kuruluşunun pek çok hikâyesi olacaktır. Nasıl ki güzelleri seven çok olursa güzel şehirlerin hikâyeleri de çok olur. Tabiat ile tarihin, yeşil ile mavinin bağrından kopup...

Continue reading »